forbot
Bobrov, ChP
+38 (050) 624-11-63

Mô tả

Các nhóm hành hóa Bobrov, ChP, Ukraina, Đá nhân tạo, Thiết bị sản xuất các sản phẩm nhựa, Chất dẻo và chất phụ gia cho bê tông, Khuôn dùng đúc khối xây tường, Các loại đá nhân tạo, Khuôn để sản xuất sản phẩm bê tông, Khuôn để sản xuất