forbot

Bobrov, ChP

+38 (050) 624-11-63
  • Bobrov, ChP
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Zaporozhje region,  Primorsk,  72100,  st. Kirova

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Quầy trưng bày
Các loại đá nhân tạo
Các loại đá nhân tạo
260.00 UAH
Đá nhân tạo
Đá nhân tạo
600.00 UAH
Các loại đá nhân tạo
Các loại đá nhân tạo
260.00 UAH
Các loại đá nhân tạo
Các loại đá nhân tạo
260.00 UAH
Khuôn mẫu polyurethane
Khuôn mẫu polyurethane
1150.00 UAH
Thiết bị sản xuất các sản phẩm nhựa
Thiết bị sản xuất các sản phẩm nhựa
6500.00 UAH
Các loại đá nhân tạo
Các loại đá nhân tạo
Đá nhân tạo
Đá nhân tạo
Các loại đá nhân tạo
Các loại đá nhân tạo
Các loại đá nhân tạo
Các loại đá nhân tạo
Khuôn mẫu polyurethane
Khuôn mẫu polyurethane
Thiết bị sản xuất các sản phẩm nhựa
Thiết bị sản xuất các sản phẩm nhựa
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Đá nhân tạo
Đang có sẵn 
600 UAH(25 USD)
Nhóm: Đá nhân tạo
Đá nhân tạo
Đang có sẵn 
600 UAH(25 USD)
Nhóm: Đá nhân tạo
Đá nhân tạo
Đang có sẵn 
600 UAH(25 USD)
Nhóm: Đá nhân tạo
Đá nhân tạo
Đang có sẵn 
600 UAH(25 USD)
Nhóm: Đá nhân tạo
Các dạng hàng rào
Đang có sẵn 
320 UAH
Nhóm: Các dạng hàng rào
Các loại đá nhân tạo
Đang có sẵn 
260 UAH(10 USD)
Nhóm: Các loại đá nhân tạo
Đá nhân tạo
Đang có sẵn 
600 UAH(25 USD)
Nhóm: Đá nhân tạo
Chất dẻo và chất phụ gia cho bê tông
Đang có sẵn 
650 UAH
Nhóm: Chất dẻo và chất phụ gia cho bê tông
Khuôn để sản xuất sản phẩm bê tông
Đang có sẵn 
50 UAH
Nhóm: Khuôn để sản xuất sản phẩm bê tông
Các loại đá nhân tạo
Đang có sẵn 
260 UAH(10 USD)
Nhóm: Các loại đá nhân tạo
Đá nhân tạo
Đang có sẵn 
600 UAH(25 USD)
Nhóm: Đá nhân tạo
Khuôn làm tấm mặt tiền
Đang có sẵn 
600 UAH(25 USD)
Nhóm: Khuôn làm tấm mặt tiền

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Bobrov, ChP. Tất cả thông tin về Bobrov, ChP tại Primorsk (Ukraina).